ABB Motion

IBEJ je postprodajna podrška i prodajni kanal za ABB Motion program za tržište BIH

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas kako je IBEJ za tržište Bosne i Hercegovine postao servisno - prodajni partner ABB-a za ABB Motion program koji obuhvaća:

 • Frekvencijske pretvarače,
 • Elektromotore i generatore,
 • ABB AC500 PLC platformu
 • ABB Ability digitalna rješenja za elektromotorne pogone i frekvencijske pretvarače

To će u praksi značiti da je IBEJ adresa za nuđenje, isporuku opreme i izvršavanja usluga koje su dio ABB Motion porfolija (više o tome u nastavku u „Više o ponudi“). Sigurni smo da će sinergija koju kreiramo sa Endress+Hauser instrumentacijom i ABB automatikom biti jedinstven benefit za naše kupce u Bosni i Hercegovini ali i van naše zemlje.

Pozivamo vas da nas kontaktirate kada god budete trebali podršku za iznad navedeno.

Ono što možemo nazvati benefitima za vas ukoliko se odlučite na saradnju sa nama je sljedeće:

 • Ponuda na paritetu DDP skaldište naručioca, što znači da mi kao prodavač preuzimamo na sebe i završavamo kompletnu proceduru transporta, izvoznog/uvoznog carinjenja i isporuke naručene opreme na adresu kupca. Time značajno štedimo kupcu njegovo vrijeme koje takve proceduru iziskuju, te mu u konačnici štedimo i novac.
 • IBEJ kao ABB postprodajna podrška za kupca znači i brže odzivno vrijeme, tj. reakcija na upit za ponudu ili servis. S obzirom da smo u našem dosadašnjem poslovanja sa vama imali izuzetno korektnu saradnju, Vas smatramo jednim od naših najvažnijih kupaca, te samim tim uživate i poseban status kada su u pitanju cijene, rokovi isporuke, dostava ponude itd.
 • Aktivna podrška u svakom smislu ove riječi (online, telefonska ili uživo na licu mjesta kod vas), te naša spremnom na sve naše resurse koje imamo na raspolaganju usmjerimo na rješavanje vašeg tekućeg zahtjeva, ili problema.
 • Spremnost da zajedno sa vama, na licu mjesta u vašem postrojenju, sagledamo kompletan proces, te zajedničkim snagama, znanjem i iskustvom ponudimo prijedlog rješenja.

 Više o ponudi:

Kao vaš servisni partner osigurat ćemo sveobuhvatnu podršku ABB frekvencijskih pretvarača tokom cijelog životnog ciklusa i to sve u skladu sa najstranijim zahtjevima industrije ali i tvrtke ABB..

Blisko surađujemo sa našom organizacijom za istraživanje i razvoj što nam omogućava da razvijemo najnaprednije usluge za naš portfelj proizvoda i osiguramo proaktivno upravljanje životnim ciklusom proizvoda.

U nastavku nešto više informacija o pred-prodajnom i post-prodajnoj podršci koju možete očekivati od nas u narednom periodu:

Pred – prodajna podrška:

Našim klijentima nudimo inženjering pogona – pretvarača i motora a naše usluge podrazumijevaju:

 • Dimenzioniranje i odabir
 • Tehničku podršku
 • Projektiranje aplikacije i projektne dokumentacije o nereguliranim pogonima te pogonima s promjenjivom brzinom
 • Isporuku opreme: motora, pretvarača, uređaja za meki zalet, kabela, ormara te druge kontrolne i zaštitne opreme

Post – prodajna podrška:

 • Montažu i povezivanje opreme
 • Puštanje u rad, testiranje i pokretanje
 • Održavanje (preventivno i reaktivno)
 • Proširenja, nadogradnje i rekonstrukcije (ABB nudi proširenja, nadogradnje i rekonstrukcije kako bi produžio vijek trajanja svojih energetskih pretvarača i pretvarača)
 • Trening

Kolege,  Miljan Gaco će biti vaša tačka kontakta za sva tehnička pitanja a  Mirza Kulenović za komercijalna.

Očekujemo da ćemo imati uspješnu i korektnu saradnju na obostrano zadovoljstvo a vas pozivam da nas kontaktirate kada god budete imali potrebe za održavanjem ali i konsaltingom i(li) isporukom ABB opreme iz Motion programa.


IBEJ je servis za ABB pretvarače i invertore

Od usluga puštanja u rad do Ugovora za održavanje i naprednih usluga

ABB-ov portfolio usluga za energetske pretvarače i invertore je dizajniran da poveća povrat ulaganja i održava rad opreme na najvišem nivou efikasnosti i produktivnosti tokom cijelog njenog životnog vijeka.

Kao vaš servisni partner, osiguravamo sveobuhvatnu podršku ABB energetskih pretvarača i invertora tokom cijelog životnog ciklusa. Posvećeni smo pouzdanosti vašeg poslovanja. Zbog toga ulažemo sve moguće napore da maksimiziramo vaše vrijeme produženja proizvodnje – i time smanjimo troškove vašeg životnog ciklusa.

Blisko sarađujemo sa našom organizacijom za istraživanje i razvoj što nam omogućava da razvijemo najnaprednije usluge za naš portfelj proizvoda i obezbedimo proaktivno upravljanje životnim ciklusom proizvoda.

Instalacija i puštanje u rad

IBEJ kao ABB aftersales suppport partner nudi profesionalne usluge instalacije i puštanja u rad za ABB-ove energetske pretvarače i invertora.

Instalacija

ABB-ove instalacijske usluge dostupne su kako bi zadovoljile kritične poslovne potrebe bilo gdje u Bosni i Hercegovini, bez obzira na veličinu ili složenost. Naši inženjeri mogu koristiti veliko praktično iskustvo stečeno u mnogim zadacima montaže i puštanja u rad, kako na domaćim lokacijama tako iu inostranstvu.

Puštanje u rad

Usluge uključuju funkcionalno testiranje i konfiguraciju komponenti kontrolnog sistema na licu mjesta kroz puštanje u rad pune kontrole procesa. Besprijekoran kvalitet ugradnje, izvođenje, upravljanje troškovima i sigurnost čine ABB idealnim partnerom danas i tokom cijelog životnog ciklusa vaše ABB opreme.

Održavanje

Redovno održavanje smanjuje rizik od kvarova opreme i neplaniranih popravki.

Procjena životnog ciklusa - osnova za dugoročni plan održavanja i poboljšanja

Primarni cilj održavanja je spriječiti kvarove i otkloniti potencijalna oštećenja što je brže i sigurnije moguće - uz najniže moguće troškove. Procjena životnog ciklusa koju je izvršio ABB, odnosno IBEJ pruža osnovu za razvoj dugoročnog plana održavanja i poboljšanja. Svrha procjene je da se definišu mjere koje treba preduzeti za smanjenje operativnih troškova, poboljšanje produktivnosti, smanjenje uticaja na životnu sredinu i povećanje sigurnosti. Efikasan plan poboljšanja ne samo da pomaže klijentima da budžetiraju troškove održavanja, već takođe pomaže u planiranju budućih nadogradnji, naknadnih opremanja i zamjene.

Preventivno održavanje

ABB preporučuje redovno preventivno održavanje svojih pretvarača i invertera tokom njihovog životnog vijeka kako bi se osigurala maksimalna dostupnost i minimalni troškovi neplaniranih popravki. Preventivno održavanje se sastoji od godišnjih pregleda i zamjene komponenti prema rasporedu održavanja specifičnih za proizvod.

Popravke

ABB-ove usluge širom svijeta pomažu u smanjenju zastoja. Naš stručni tim spreman je pružiti kompletnu tehničku podršku u hitnim slučajevima.

Tehnička pomoć na licu mjesta zajedno s naprednom podrškom za proizvode i aplikacije putem telefona ili e-pošte nude brzu analizu kvarova i ispravljanje. Daljinsko praćenje opreme omogućava ABB-u, odnosno IBEJ timu da pruži stručan on-line pristup za poboljšanu tačnost prilikom procjene stanja, predviđanja trenda habanja i zadataka dugoročne analize podataka.

Rezervni dijelovi i potrošni materijal

Pravovremeni pristup rezervnim dijelovima je bitan za održavanje i dostupnost postrojenja.

Dobra dostupnost dijelova i najefikasniji mehanizam isporuke ključni su za uspjeh ABB-ovih usluga rezervnih dijelova. Za kupca, dostupnost dijelova doprinosi manjem zalihama i nižim dugoročnim troškovima vlasništva. ABB može pomoći u planiranju zaliha rezervnih dijelova tokom životnog ciklusa opreme.

Budući da su svi naši rezervni dijelovi provjereni, naši kupci mogu biti sigurni da ispunjavaju sve standarde sigurnosti i pouzdanosti i da su sve garancije važeće. Prema modelu životnog ciklusa naših proizvoda, naša podrška za naše proizvode traje do 25 godina i pokriva ne samo rezervne dijelove već i usluge vezane za popravke i zamjene.

Proširenja, nadogradnje i rekonstrukcije

ABB nudi proširenja, nadogradnje i rekonstrukcije kako bi produžio vijek trajanja svojih energetskih pretvarača i invertora.

Nadogradnje

Nadogradnje za ABB pretvarače i invertore dizajnirane su za poboljšanje performansi i produženje funkcionalnosti i vijeka trajanja opreme. Usluge nadogradnje uključuju ažuriranja hardvera i softvera.

Retrofit („osvježenje“)

Umjesto zamjene cijelog pretvarača ili sistema pretvarača, često je ekonomičnije modernizirati staru instalaciju ponovnim korištenjem svih relevantnih dijelova originalne opreme i kupovinom nove gdje je to potrebno. Nadogradnja se obično izvodi tokom planiranih obustava proizvodnje, bez izazivanja dodatnog zastoja proizvodnje.

Prema ABB-ovom modelu upravljanja životnim ciklusom, preporučuje se da se pretvarač/inverter modernizira ili zamijeni na kraju klasične faze njegovog životnog ciklusa.

Zamjena

Brze i efikasne usluge zamjene minimiziraju zastoje u proizvodnji.

Kad god postoji potreba za zamjenom cijelog pretvarača/invertera - od ABB-a ili bilo kojeg drugog proizvođača - ABB i IBEJ svojim kupcima nude jedan od najširih svjetskih portfelja pretvarača i invertora.

ABB i IBEJ pomažu u odabiru optimalne zamjene s ispravnim karakteristikama za primjenu.

ABB energetski pretvarači i invertori su kategorizirani na osnovu njihovog životnog ciklusa u aktivne, klasične, ograničene ili zastarjele faze. To nam omogućava da definiramo najbolje vrijeme za zamjenu i da je izvršimo bez ikakvih problema kompatibilnosti ili sigurnosti.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@ibej.ba kao lokalnog predstavnika ABB-a.

Trening

Obučeno i kvalifikovano osoblje omogućava siguran, ispravan i pouzdan rad i smanjuje zastoje. Prijavite se za prilagođene obuke za ABB proizvode na licu mjesta ili u ABB centrima za obuku.

ABB nudi kurseve e-učenja zasnovane na webu i standardne ili prilagođene kurseve u učionici u jednom od svojih certificiranih centara za obuku ili na licu mjesta od strane iskusnih trenera. Vaši inženjeri će naučiti kako rukovati, održavati i rješavati probleme sa ABB energetskim pretvaračima i invertori te ih kvalifikovati za pružanje podrške prvog nivoa.

Ugovori o uslugama-održavanju

Modularni ugovori o uslugama i održavanju regulišu saradnju između korisnika i ABB-a, odnosno IBEJ-a i uključuju dogovorene procese sa optimizovanim i predvidljivim (često i fiksnim) troškovima.

U zavisnosti od potreba kupca, pojedinačne usluge se mogu povezati u jedan ugovor. Primjeri ugovora su ugovori o rezervnim dijelovima i ugovori o preventivnom ili korektivnom održavanju. Možemo vam pomoći sa rješenjem koje vam daje bezbrižnost, zadovoljava vaše potrebe i osigurava ekonomičnost u svim vašim operacijama.

Prednosti naših ugovora o uslugama uključuju poboljšanu kontrolu troškova, poboljšanu operativnu efikasnost, niže kapitalne troškove, smanjeno vrijeme zastoja i produženi vijek trajanja opreme

Napredne usluge

Bilo da se radi o optimizaciji stanja imovine, daljinskom nadzoru opreme ili novim funkcijama za ispunjavanje današnjih i budućih zahtjeva, ABB-ove napredne usluge pružaju prilagođene usluge koje odgovaraju vašim specifičnim potrebama.

Provođenje prave akcije u pravo vrijeme može biti izazov. ABB može podržati menadžere imovine da definiraju proaktivnu strategiju održavanja koja može dovesti do značajnih ušteda. Vodimo računa o stvarnom stanju opreme, optimiziramo njene performanse i definiramo nove karakteristike kako bismo ispunili današnje i buduće zahtjeve uz poštovanje sigurnosnih i novih standarda.


Napredna analitika i planiranje održavanja za motore, pumpe i generalne mašine

ABB Smart Sensor za praćenje stanja rotirajuće opreme

Jasno nam je da su sigurnost, vrijeme neprekidnog rada i produktivnost osnova za uspješno poslovanje.

IBEJ tim može vas podržati u vašim nastojanjima da montirani ležajevi, zupčanici, motori i pumpe rade pouzdano 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.

Sa ABB Smart Sensor-om imamo kontinuirano praćenje stanja rotirajuće opreme što rezultira prediktivnim i efikasnim održavanjem ali i energetskom efikasnošću.

Video pokazuje i na koji način se podaci prenose preko pametnog telefona korisnika ili namjenskog gateway-a na bezbjedni server ali i kako se podaci analiziraju.

Ukoliko trebate više informacija o ovom rješenju ili želite da uradimo site survey i zajedno radimo na razvijanju rješenja za vašu aplikaciju kontaktirajte naš tim na:

kenan@ibej.ba

miljan@ibej.ba il

lazar@ibej.ba