Neinvanzivno mjerenje koncentracije i protoka

Kao tehnološki lider u oblasti neinvazivnog ultrazvučnog mjerenja protoka s ultrazvukom, FLEXIM kontinuirano postavlja standarde. Ultrazvučni mjerni sistemi FLUXUS mjere virtuelno sve što teče, tečnosti kao i gasove.

Danas, neinvazivno, ultrazvučno mjerenje protoka je samo tehnika za merenje spoljašnje strane u tehničkom smislu: ultrazvučni pretvarači na stezaljkama jednostavno su pričvršćeni sa vanjske strane cijevi - bez prekida rada ili bilo kakvog rizika curenja. S obzirom na to da FLEXIM proizvodi ispunjavaju najviše zahtjeve industrijske proizvodnje, odnosno najvišeg nivoa sigurnosti ljudi i životne sredine s jedne strane i najvišeg nivoa dostupnosti pogona, s druge strane, nekada autsajderi odavno su postali izuzetno popularni.

Neinvazivna mjerna tehnologija s SIL certifikatom

FLEXIM je dokazao da neinvazivna mjerna tehnologija funkcioniše pouzdano i precizno, istovremeno se kontinuirano širi njihova primjena.

FLEXIM je posebno ponosan na svoju pionirsku ulogu u smislu prenošenja ultrazvučne tehnologije na neinvazivno mjerenje protoka gasova. Danas je FLEXIM jedini dobavljač ultrazvučnih sistema za neinvazivno mjerenje protoka tečnosti i gasova sa SIL certifikatom širom svijeta.

Inovativna procesna analitika

FLEXIM već dugi niz godina zastupa više od mjerenja protoka. Ultrazvučna tehnologija za stezanje je također pogodna za potrebe analitike procesa, kao što je neinvazivno mjerenje koncentracije. I sa refraktometrom PIOX R procesora, FLEXIM je razvio jedinstveni optički instrument koji se dokazao širom svijeta u industrijskim aplikacijama.


Uspješna priča: Mjerenje protoka pare ultrazvučnom mjernom tehnologijom

Pouzdano mjerenje pregrijane pare do 600 °C bez rezanja cijevi i bez gubitka pritiska

Info o App:

Kupac koji dolazi iz hemijske industrije je imao zahtjev za:

 • Mjerenje protoka pregrijane pare na izlazu iz kotla termoelektrane temperature 430 °C
 • Para se koristi za proizvodnju električne energije kroz turbine, kao i za proizvodnju i preradu sode i samim tim je važna mogućnost ugradnje mjerača bez prekidanja procesa proizvodnje
 • Ultimativan zahtjev je bio imati precizna i pouzdana očitanja protoka pare.
 • Adekvatnim mjerenjem uzimajući u obzir da je temperatura oko cijevi vrlo visoka

Razlog za gore navedeno je iskustvo koje je imao sa ranije instaliranom mjernom blendom čija bi ponovna nabavka koja je podrazumjevala:

 • Nedovoljno precizno i pouzdano mjerenje (kroz godine)
 • Habanje (trošenje) blende
 • Probleme i visoke troškove kod ugradnje 

IBEJ Rješenje

Naši rješenje je FLEXIM ultrazvučni mjerač protoka pare G722 ST-HT sljedećih karakteristika i kvaliteta:

 • Tačno i vrlo pouzdano mjerenje pregrijane pare do 600 °C
 • Instalacija i puštanje u rad ne zahtijevaju nikakav rad na cijevima niti bilo kakve prekide procesa
 • Volumetrijski i maseni protok dostupan bez dodatnog kalkulatora pare
 • Mjerenje bez gubitka pritiska
 • Bez troškova održavanja

Mjerni princip:

 • Brzina protoka pare mjeri se po principu korelacije. 2 para ultrazvučnih pretvarača koji se montiraju jedan za drugim na udaljenosti Δx na cijevi. Parovi pretvarača čine mjerne barijere A i B. Ultrazvučne signale naizmjenično emitiraju odašiljači A1 i B1 i primaju ih odgovarajući prijemnici A2 i B2.

 • Ultrazvučni signali su modulirani s obzirom na amplitudu i fazu vrtloga pare. Budući da se vrtlozi kreću s protokom, oni prolaze mjerne barijere A i B s vremenskim pomakom Δt, tako da su modulacijski uzorci ultrazvučnih signala mjerne barijere A i B također pomaknuti za Δ Ovaj vremenski pomak Δt mjeri se pomoću unakrsne korelacije modulacijskih signala.

IBEJ Scope: 

 • Inženjering
 • Nabavka i isporuka uređaja (kompaktna certificirana jedinica)
 • Dostavljanje uređaja
 • Ugradnju i puštanje u rad uređaja (skidanje izolacije i procjena stanja cijevi, vraćanje keramičke izolacije i postavljanje senzora u kućišta)
 • Probni rad od 40 dana *

Ultrazvučni mjerač protoka pare G722 ST-HT se sastoji iz više komponenti:

 • Cijevnih podloga
 • Zateznih lanaca
 • Wave injectora (Nosači i prenosnici zvuka od senzora)
 • Senzori

Benefiti za kupca: 

 • Tačno i pouzdano mjerenje
 • Ključ-u-ruke rješenje
 • Razlika (preciznost) u mjerenju od 3 do 5 t/h u odnosu na mjernu blendu
 • Kupac zadovoljan mjerenjem i očekivao razliku u mjerenju prema matematičkim proračunima
 • Naizgled mala razlika, ali na godišnjem nivou predstavlja značajan iznos
 • Savršen omjer cijena:kvalitet
 • Trening za operatere

Ukoliko imate aplikaciju koja podrazumjeva visoke temperature i pritiske, izazovno mjesto ugradnje i(li) zahtjev za preciznošću i pouzdanošću mjerenje protoka pare i fluida – kontaktirajte naše inženjere na info@ibej.ba