Rješenja prenosa topline sa Spirax EasiHeat™ HTG i Spirax EasiHeat™ DHW

Spirax Sarco EasiHeat™ predstavlja “plug in” rješenja za prenos topline, bilo da se radi o potrebama grijanja ili sanitarnoj toploj vodi.

Spirax Sarco EasiHeat™ predstavlja “plug in” rješenja za prenos topline, bilo da se radi o potrebama grijanja ili sanitarnoj toploj vodi.

U nastavku pogledajte kratki video koji objašnjava rad Spirax EasiHeat:

IBEJ “know-how” u saradnji sa Spirax specijalistima pronaći će najbolje rješenje za Vaš sistem grijanja/sanitarne tople vode zamjenom postojećeg ili instalacijom novog “ključ u ruke” rješenja.

Više o Spirax Sarco proizvodima možete pronaći na sljedećem linku.

Spirax EasiHeat™ HTG

Spirax EasiHeat ™ HTG koji uključuje SIMS (Spirax Intelligent Monitoring System) tehnologiju je kompletan, kompaktan i spreman za upotrebu paket za prenos topline sa pare na vodu uz vrhunsku energetsku učinkovitost. Za standardni zatvoreni krug grijanja, Spirax EasiHeat ™ HTG može Vam pomoći u smanjenju troškova, rješavanju otpada, ublažavanju uticaja na okoliš, te napraviti pozitivnu promjenu prema održivoj budućnosti.

1

Prednosti:

Spirax EasiHeat™ DHW

Spirax EasiHeat ™ DHW koja uključuje SIMS (Spirax Intelligent Monitoring System) tehnologiju je kompletno, kompaktno i energetski učinkovito rješenje za prenos topline, koje će na zahtjev osigurati stalnu opskrbu trenutnom toplom vodom pri stabilnoj temperaturi (čak s naglim i širokim promjenama opterećenja) za cijeli raspon aplikacija za kućnu I procesnu toplu vodu do 1100 kW.

1

Prednosti:

„ Sa SIMS tehnologijom, energetski menadžeri imaju pristup ključnim informacijama za energiju, te imaju mogućnost jednostavnog i brzog izvještavanja.”


Posljednje novosti