Energetika

Energija pomjera svijet i stvara budućnost. Energija je osnova bilo kakvog napretka. U ovoj industriji, instrumentacija podržava sljedeće izazove:

Smanjenje vremena zastoja i povećanje produktivnosti: Elektrane veće efikasnosti podrazumjevaju i teže procese. Sofisticirana instrumentacija umanjuje troškove i pomoću samodijagnoze instrumenata i odgovarajuće analize podataka. Naši stručnjaci pružaju podršku u ovom pogledu, kao i alati koji su dostupni (npr. Aplicator).

Generisanje veće sigurnosti za nesmetan rad: odgovarajuća instrumentacija isključuje nesreće: na primjer, sprečava oštećenje turbina. Takođe obezbjeđuje da se nivo kotlovske vode ne spusti prenisko.

Sigurnost: Naš portfolio ima najsigurnije proizvode koji su odobreni od strane SIL-a.

Nove tehnologije: Micropilot FMR6x sa 80GHz tehnologijom obezbeđuje mogućnosti mjerenja u visokim i uskim kotlovima, naročito u aplikacijama sa ugljem tj sa suhim sirovinama.