Upravljanje zalihama i imovinom

Potpuno skalabilan monitoring zaliha i imovine je ključ za transparentne poslovne odluke

U stalno promenljivom okruženju u kojem je dostupna velika količina podataka, kompanijama i ljudima koji donose odluke često i dalje nedostaju prave informacije. Za efikasno odlučivanje neophodno je dostupnost visokokvalitetnih podataka na mreži i podataka u realnom vremenu. Od jednostavnog praćenja i vizuelizacije rezervoara i silosa do izuzetno tačnog mjerenja rezervoara i praćenja inventara na globalnom nivou, naša rješenja za praćenje inventara garantuju potpunu vidljivost zaliha/imovine 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, bilo gdje u svijetu.

Na primjer, mi možemo biti vaš partner za upravljanje tankovima i terminalima. Naši novi mjerni instrumenti za mjerenje pritiska, safety instrumentacija, rješenja za utovar (punjenje) i potpuno centralizovani sistemi za upravljanje zalihama. Za potpunu vidljivost inventara, od senzora do poslovnih sistema.

Najbolje rješenje za bilo koju aplikaciju

Nudimo vam sveobuhvatna rješenja za praćenje zaliha koji uključuju čitav spektar uređaja za mjerenje i otvorenu, kao i bezbjednu integraciju podataka. Pored nivoa, pritiska, temperature, gustine, protoka i sigurnosnih uređaja, takođe nudimo i sistemske komponente kao što su PLC, gateway i telemetrijski sistemi. Lokalni ili hostovani inventarski softver omogućava saradnju i poslovne odluke različitih zainteresovanih strana na jedinstvenim lokacijama ili čak unutar distribuiranih sajtova.