Verifikacija

Uslužna mjerenja protoka

Endress+Hauser ultrazvučnim mjerilom protoka vršimo uslužna mjerenja tečnih fluida na cjevovodima prečnika DN15 do DN4000. Vrijednosti trenutnog protoka i protekle količine memorišu se logerom. Nakon završenog mjerenja korisniku se izdaje izvještaj mjerenja koji se sastoji od tabelarnog prikaza i grafikona u elektronskoj formi, a na zahtjev korisniku se dostavlja štampana verzija izvještaja.

Verifikacija ispravnosti i tačnosti

Servisni sistem FieldCheck nam omogućava da verifikaciju ispravnosti i tačnosti Endress+Hauser mjerila protoka obavljamo bez skidanja sa cjevovoda. Nakon završenog ispitivanja korisniku izdajemo verifikacioni list sa kompletnim rezultatima ispitivanja.

Ispitivanje, kalibracija i izdavanje certifikata o kontrolisanju mjerila protoka

Certificiranje se vrši u skladu sa svim važećim zakonima u Bosni i Hercegovini, a sve pod nadzorom Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine i drugih relevantnih laboratorija/agencija u F BiH i RS, koji na kraju postavljaju žig na mjerilo.

IBEJ Ispitna laboratorija ISO17025

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je firma IBEJ d.o.o. akreditovana od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, kao ispitna laboratorija za ispitivanje protoka, a prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu ospobljenosti za izvođenje aktivnosti ispitivanja.

Institut za akreditiranje je potpisnik bilateralnog EA MLA. Broj  navedene akreditacije je LI-138-02.

Na osnovu ove akreditacije IBEJ je sada u mogućnosti ponuditi Vam usluge ispitivanje protoka na licu mjesta za različite grupe medija i opsege i to od DN15 do DN4000.

Za sve dodatne informacije i/ili upite molim vas da me kontaktirate. Brošura