BH-Gas modernizovao sistem punjenja CNG u „trailere“

IBEJ je realizovao projekat adaptiranja rezervne mjerne linije na prijemnoj stanici za CNG (compressed natural gas) na lokaciji Reljevo (Sarajevo, BiH). Naš tim je uradio odabir opreme koja je bila potrebna za projekat, izradio elektro šeme i mašinske crteže, ožičio ormar, ugradio opremu, kabliranje između ormara i mjernog mjesta i na kraju pustio opremu u rad

Rezultati

Izazov za kupca Mjerenje koje je kupac do sada imao nije imalo kompenzaciju po pritisku. Naravno pritisak u kompenzaciji protoka gasa ima veoma veliku ulogu gdje smo ovim sistemom mjerenja uklonili bilo koje nepravilnosti u mjerenju i dobili najpreciznije moguće mjerenje.

Naše rješenje Na prijemnoj stanici se mjeri količina utrošenog plina u ovom slučaju Metana (CH4) koji ide dalje prema kompresorima gdje se dobija izlazni pritisak od oko 200 bara. Maseni mjerač (Promass F 300) koji je ugrađen na cjevovodu kompenzira protok po pritisku (PMP51) i temperaturi (temperatura integrisana u Promass F 300) izlazni Hart signal se šalje dalje prema Datalogeru (RSG45) koji pohranjuje podatke volumetrijskog protoka, korigovanog protoka(Sm3), temperature i pritiska.

Obim projekta 

IBEJ je pružio sljedeće usluge:

Detalji aplikacije 
Maseno mjerilo protoka Promass F otporan je na fluktirajuća i surova okruženja, pogidan za širi spektar primjena. Sa svojim kompaktnim trensmiterom Promass F 300 nudi veliku flexibilnost u pogledu rada i integracije u sistem. Heartbeat tehnologija osigurava pouzdanost u mjerenju i omogućava produženje ciklusa ponovne kalibracije samog uređaja. Mjerač je shodno mjestu ugradnje odabran u Ex izvedbi Digitalni mjerač pritiska Cerebar PMP51 sa metalnom membranom obično se koristi u procesnim i higijenskim prijemanama za mjerenje pritiska, visine, volumena ili mase u tekićinama ili plinovima. PMP51 dizajniran je za primjenu do čak 400bara.
Dagaloger Memograph RSG45 Napradni upravitelj podataka fleksibilan i moćan sistem za organiziranje procesnih vrijednosti. Zahvaljujući svom intuitivnom radu se brzo i jednostavno prilagođava bilo kojoj aplikaciji. Vrijednosti su vrlo jasno i precizno prikazane na displeju i sigurno pohranjene. Vrijednosti se prate i analiziraju u zavisnosti od kapaciteta i količine podataka i do nekoliko godina. Kroz širok spektar komunikacijskih protokola moguće ga je lako primijeniti u bilo koji sistem.
HAW562 – Odvodnik prenapona i odvajač prenapona izazvanih u samom sistemu u ovom slučaju za napajanje uređaja montaža na šinu u ormaru.
HAW569 - Odvodnik prenapona i odvajač prenapona izazvanih u samom sistemu u ovom slučaju za mjerni signal montaža na uvodnicu uređaja.

Glavni koraci

 1. Blueprint/Šematski plan 
  Evaluacija zahtjeva kupca. Odabrani su pravi instrumenti i dizajnirana je skica rješenja.
 2. Priprema projekta
  Elektrošeme, mašinske skice i ostala dokumentacija za finaliziranje projekata izvedbenog stanja
 3. Montiranje
  masenog mjerila i mjerača pritiska na cjevovod. Instrumenti i uređaji su pripremljeni za puštanje u rad.
 4. Testiranje i puštanje u rad
  Izvršeno podešavanje mjerača protoka, mjerača pritiska i datalogera, verifikacija mjerača protoka, provjera sistema, provjera ispravnosti slanja signala Sve neophodne izmjene i dopune su izvršene i sistem je pušten u rad.

Posljednje novosti