Endress + Hauser Operations app

Pristup vašim specifičnim informacijama o uređaju gdje god da se nalazite, kad god vam zatreba.

Preuzmite aplikaciju Endress + Hauser Operations I dobit ćete mobilni pristup najnovijim i sveobuhvatnim informacijama o vašim instaliranim Endress+Hauser instrumentima. Aplikacija Endress+Hauser Operations vam omogućava da brzo preuzmete određenu dokumentaciju kao što su uputstva za upotrebu I tehničke Informacije za vaš uređaj. Aplikacija je dostupna za iPhone, iPad na App Store kao i za Android pametne telephone na Google Play-u.

Ažurni podaci o uređaju po serijskom broju

Jednostavno ostvarite brzi pristup ažuriranim informacijama o proizvodu I detaljima npr. kodu narudžbine, dostupnosti, rezervnim dijelovima, nasljedniku proizvoda i opštim informacijama o proizvodu. Jednostavno unesite serijski broj ili skenirajte matricu koda podataka na uređaju da biste preuzeli informacije. Informacije i dokumente možete dijeliti sa kolegama putem e-pošte.

Preuzmite aplikaciju besplatno

Skenirajte QR-Code za preuzimanje aplikacije Endress+Hauser Operations iz App Store i Google Play-a.


Posljednje novosti