Endress+Hauser seminari za kupce u 2019.

Endress+Hauser i IBEJ za vas i u 2019. pripremaju seminare koji su koncipirani da budu relevantni u odnosu na konkretnu industriju, aplikacije i zajedničke izazove pred nama. Seminari su fokusirani na uvod u mjerenje & automatizaciju, kao i specifične zahtjeve industrije i uključuju prezentacije o:

Kupci na taj način dobivaju pregled Endress+Hauser portfolija, proizvodnih centara, kalibracije i standarda kvalitete.

Većina seminara odvija se u sjedištu Endress+Hausera u Reinach, Švicarska i nekim od proizvodnih centara:

Predavači - iskusni menadžeri marketinga i industrije - poznaju trendove u istraživanju & razvoju u kontekstu mjerenja i automatizacije.

Potičemo razmjenu iskustava između naših kupaca, predavača i Endress+Hauser uposlenika. Ova međunarodna platforma pruža korisnicima mogućnost razmjene znanja širom svijeta.


IBEJ vas poziva da se prijavite na neki od seminara u 2019.:

  • 25.02 - 01.03    Rudarstvo, metalna i cementna industrija

  • 18.03 - 22.03    Power& Energy

  • 06.05 - 11.05    Prehrambena industrija

  • 01.07 - 06.07    Industrija nafte i plina

  • 02.09 - 07.09    Hemijska, naftna i gasna industrija

  • 23.09 - 27.09    Industrija vode i otpadnih voda

  • 14.10 - 18.10    Prehrambena i farmaceutska industrija


Napomena: Ukoliko želite učestvovati na jednom od ponuđenih seminara potrebno je da izvršite predrezervaciju min. 60 dana prije početka istog.

Sve troškove vašeg boravka u Endress+Hauser i učešća na seminaru, osim vaših transportnih, snosi IBEJ.

Više informacija potražite na: mirza@ibej.ba  ili na 033 76 49 75


Posljednje novosti