Fermentacija jougurta - pH mjerenje

Kontrolirani proces fermentacije jogurta uz pomoć mjerenja pH (sa automatskim čišćenjem)

Opis aplikacije:

Mlijeko se zagrijava do temperature 90°C a nakon toga hladi do 40°C. Dodavanjem bakteriološke kulture započinje fermentacija koja traje cca. 4 sata. Za to vrijeme, potrebno je konstantno mjeriti pH vrijednost te nakon što vrijednost pH dostigne 4,3 – 4,6 tank se rapidno hladi na 5-6°C kako bi se zaustavio proces fermentacije.

Ono što je najbitnije je da se proces cijelo vrijemo odvija u sterilnim uslovima, te je zbog toga online pH mjerenje sa automatskim čišćenjem od velikog značaja jer otklanja mogućnost kontaminacije proizvoda.

Blok šema tehničkog rješenja

Opis tehničkog rješenja

Na tank u kojem se odvija fermentacija jogurta instalira se namjenska armatura za pH sondu sa mogućnosti automatskog čišćenja Cleanfit CPA875 u koju se instalira pH sonda Memosens CPS77D.

Armatura je preko injektora za čišćenje Chemoclean CYR10B povezana sa jedinicom za automatsko čišćenje Cleanfit Control CYC25.

Sve je povezano na višeparametarski transmiter za analize Liquiline CM444 na kojem se vrši očitanje pH vrijednosti i temperature i sa kojeg se ove informacije šalju dalje u sistem.

Cleanfit CPA875 - Armatura za pH sondu sa automatskim čišćenjem

Prednosti:

Chemoclean CYR10B- Injektor za čišćenje

Prednosti:

Memosens CPS77E – ISFET pH sonda za prehrambenu industriju

Prednosti:

Cleanfit Control CYC25 – Jedinica za upravljanje automatskim čišćenjem

Prednosti:

Liquiline CM444– 4-kanalni višeparametarski transmiter za analize

Prednosti:


Posljednje novosti