IBEJ i AxFlow na tržištu Bosne i Hercegovine

Najveći portfolio pumpi i mjernih sistema za transport, mjerenja i filtriranje zahtjevnih i osjetljivih fluida i čvrstih materija.    

I B E Junuzović d.o.o. (IBEJ) obavještava svoje partnere, kupce i saradnike da smo sa kompanijom AxFlow, vodećim evropskim distributerom pumpne tehnologije, potpisali ugovor o zastupanju za tržište Bosne i Hercegovine. Sa vrhunskim pumpama i pumpnim sistemima za transport fluida i polučvrstih medija IBEJ zaokružuje svoj portfolio i povećava kompetenciju.

Ovo partnerstvo za naše kupce značit će da dobijaju lokalnu adresu sa kompetencijom u oblasti:

Kao što ste i navikli od IBEJ-a, veliki značaj polagat ćemo na odabiru proizvoda, dizajnu i sastav sistema kao i na brzu i efikasnu uslugu i servis.

Ono što je posebno važno za sve naše partnere jeste – vrijeme. Upravo su naši rokovi isporuke nepobjedivi. Zahvaljujući našem Evropskom distribucijskom centru (EDC), naši kupci će u roku od 48 sati (+ nekoliko dana za uvoz i eventualno carinjenje) da dobijaju svoje pumpe i zamjenske dijelove.

Kada govorimo o pumpama govorimo o sljedećim proizvođačima koje AxFlow, odnosno IBEJ za tržište Bosne i Hercegovine ekskluzivno zastupa i servisira:

1

Neovisno o kojoj industriji ili aplikaciji je riječ mi možemo odgovoriti sa našim rješenjem i adekvatnom pumpnom tehnologijom:

Pozivamo vas da nas uključite u vaše naredne projekte ili da nas upoznate sa instaliranom bazom kako bi smo zajednički kreirali rješenja i(li) budžetiranje održavanja i upravljanje rezervnim dijelovima i uslugama. Zajedno možemo kreirati pametna rješenja 

Više informacija o AxFlow portfoliju, specifičnosti aplikacije i medija ili našem know-how potražite na www.ibej.ba ili info@ibej.ba


Posljednje novosti