Kako možete povećati potrošnju energije nadogradnjom na efikasniji motor.

Da, i to je moguće. Zbog toga pročitajte tekst do kraja

Ne bi li efikasniji motor trebao značiti da bi moja potrošnja energije trebala pasti u HVACR aplikaciji? Hajde da istražimo.

Cilj nadogradnje sa starog neefikasnog motora i zamjene novim, efikasnijim motorom je smanjenje potrošnje energije i smanjenje našeg računa za komunalne usluge. Ali u nekim situacijama, zamjena samo motora rezultirat će suprotnim efektom. Tajna zašto se ovo može desiti… RPM (proklizavanje motora) i nedostatak kontrola. Moderni efikasni motori često imaju manje proklizavanja, pa tako rade brže od starijih manje efikasnih motora. Brže pokretanje ventilatora/pumpe znači da se troši više energije.

Pretpostavimo aplikaciju HVAC ventilatora sa 20 KS (15 kW) 1746 RPM, 89,3% efikasnim motorom koji radi direktno preko linije pri punoj brzini, bez #VFD ili kontrola. Mi ga zamjenjujemo novim motorom sa 1775 o/min, 93,6% efikasnim motorom, koji je 29 o/min (1,7%) brži od originalnog motora. Na osnovu zakona afiniteta, gledamo na 5% veću potrošnju energije kada ventilator radi većom brzinom.

Iako smo imali poboljšanje efikasnosti motora od 4,3% (89,3% do 93,6%), naše povećanje potrošnje energije od 5% zbog bržeg rada ventilatora je više nego nadoknadilo sve te dobitke u efikasnosti. Naš ventilator sa novim motorom košta više za rad nego sa starim neefikasnim motorom.

Dakle, kako da iskoristimo prednosti novog, efikasnijeg motora? Uvjerite se da postoji VFD (frekvencijski pretvarač) za kontrolu brzine motora/ventilatora u skladu s potrebama aplikacije. Da, smanjenje brzine motora sa VFD-a sa 1775 na 1746 o/min pomaže, ali to je samo mali vrh ledenog brega. Prave uštede se dešavaju usporavanjem motora na osnovu onoga što je aplikaciji potrebno u tom trenutku, bilo da je to brzina od 60%, 70% itd.

Zaključak: Sljedeći put kada budete gledali nadogradnju motora radi uštede energije, uvjerite se da su uključeni i VFD-ovi.

Za više informacija o VFD-ovima, motorima i uštedi javite se na nedim@ibej.ba ili lazar@ibej.ba


Posljednje novosti