Kompaktan set za odvajanje kondenzata

Spirax Sarcpo PC3000 i PC4000 - Nova generacija priključaka za cjevovode

Odvajanje kondenzata je postalo znatno lakše. Da li ste znali da je Spirax Sarco razvio novu generaciju priključaka za cjevovode, koji znatno skraćuju vrijeme ugradnje, eliminišu curenja i smanjuju troškove održavanja, te za njihovu ugradnju nije potrebno zaustavljanje procesa?

Tradicionalni sistemi za odvajanje kondenzata zahtijevaju više spojeva između odvajača kondenzata (kondenz lonaca) i izolacijskih ventila, koji su potencijalna mjesta curenja. Nova serija Spirax Sarco PC3000 & PC4000 cjevovodnih priključaka razvijena je da zadovolji potrebe moderne procesne industrije, značajno pojednostavljujući instalaciju i skraćujući vreme održavanja. Tradicionalni sistemi za odvajanje kondenzata često zahtijevaju da se postrojenje zatvori kako bi se ugradili novi odvajači, što oduzima značajno vrijeme i smanjuje proizvodnju. PC3000 i PC4000 cjevovodni priključci sa jednostrukom i dvostrukom izolacijom, omogućavaju ugradnju odvajača kondenzata bez potrebe za zaustavljanjem procesa.

Prednosti koje nude kompaktni sistemi za uklanjanje kondenzata:

Industrije u kojima se primjenjuju kompaktni sistemi za uklanjanje kondenzata:

Ukoliko želite saznati više o PC3000 i PC4000 priključcima za cjevovod ili je želite provjeriti rad Vaših odvajača kondenzata, možete se obratiti našem timu inženjera i tehničkoj podršci za Spirax Sarco proizvodni program na mail vedad@ibej.ba i info@ibej.ba. Naši inženjeri će, zajedno sa našom tehničkom podrškom iz Spirax Sarco-a odgovoriti u razumnom roku na Vaša pitanja i upite te sa zadovoljstvom posjetiti Vaša postrojenja i ponuditi rješenja za energetska unapređenja.


Posljednje novosti