Liquiline System CA80AM analizator i sistemi uzorkovanja

Liquiline System CA80AM koristi standardni kolorimetrijski mjerni princip, indofenol plavu metodu, dajući vam sigurnost vrlo preciznog mjerenja na kritičnim kontrolnim tačkama.

Kolorimetrijski analizatori i sistemi za pripremanje uzoraka za monitoring vode i otpadne vode su pravo rješenje za vas zbog toga što:

Liquiline System CA80AM koristi standardni kolorimetrijski mjerni princip, indofenol plavu metodu, dajući vam sigurnost vrlo preciznog mjerenja na kritičnim kontrolnim tačkama.

Smanjite operativne troškove, pojednostavite održavanje

Liquiline System kao dio Liquiline platforme sa Memosens tehnologijom smanjuje kompleksnost vaše instrumentacije.

Priprema uzorka na pravom mjestu

Vrlo precizno mjerenje na svim ključnim kontrolnim mjestima za amonijak zahtijeva odgovarajuću pripremu uzorka.

Napomena: U slučaju narudžbe, obavezan je i ugovor o pružanju usluga a u cilju održavanja analizatora. IBEJ servisni inženjer je obučen u Endress+Huaser PC Conducta, tako da samo naš autorizovni servisni tim može pustiti u rad i servisirati analizator.


Posljednje novosti