Micropilot FWR30 - Unboxing i puštanje u rad

Endress+Hauser Micropilot FWR30  

IIoT radarski mjerač nivoa sa baterijskim napajanjem i GSM prenosom podataka na Netilion Cloud.
Namjenjen za mjerenje nivoa u tankovima/silosima do 15m visine.
Osim nivoa, prikazuje i lokaciju, temperaturu okoline i ugao nagetosti tanka što može biti veoma korisno mobilne tankove, cisterne i sl.
Trajanje baterije do 10 godina.


Posljednje novosti