Mjerenje kvalitete pare sa Prowirl 200

Endress+Hauser vortex mjerilo Prowirl 200 pored toga sto izuzetno precizno mjeri  protok daje pouzdanu informaciju o kvalitetu pare. To ne može niko drugi na tržištu!  

Vjerovatno se pitate: Balansiranje sistema distribucije pare u energetici - da li je moguće? Kada distribuirate prezasićenu paru ( „mokra para“), suočit ćete se s nekim izazovima:

  1. Ukupna količina pare koju dobijaju potrošači nije ista kao i količina pare koja napušta kotlovnicu. (izgubljen kondenzat kroz kondenz lonce ili dr.)
  2. Nedostatak ispravne kompenzacije koja dovodi do netačnosti. (npr. kompenziranje idealnom jednačinom plina, kompenzacijom fiksne gustoće)
  3. Suhoća pare nije obračunata. (Najčešće, ljudi ne znaju koliko je mokre pare u njihovim distribucijskim vodovima. Međutim, učinak DrynessFraction, je dvostruko:
    • utječe na tačnost mjerača pare u smislu mase i
    • direktno utječe na raspoloživu energiju (90% suhe frakcije znači 10% gubitka!)

1

Prema tome, Virtual Metering u pari je gotovo nemoguće: Svi gubici sistema (energija izgubljena u kondenz loncu, usljed radijacije i sl.) bit će obračunata!

Rješenje je jednostavno: Opremite svaki kotao i svakog potrošača sa Prowirl F 200 uključujući - multivarijabilnu opciju (p+T kompenzacija)

Jer...Mjerenje kvalitete pare je neophodno kako bi ste otkrili gubitke u distribuciji i postizali odgovarajuću energetsku ravnotežu

Za one koji to još nisu vidjeli: Ovaj video objašnjava kako funkcioniše mjerenje suhe faze sa Prowirl 200:


Posljednje novosti