Monitoring gustoće sladovine u realnom vremenu

Tuzlanska pivara automatizovala je vrijeme kuhanja sladovine  

Od ručnog uzorkovanja do automatiziranog mjerenja. Sada kupac ima pouzdan i efikasan monitoring gustine sladovine, te su postignuti ciljevi kao što su osiguranje kvalitete ukuhanog piva.

Izazov

Proces kuhanja pivske sladovine već je bio automatski, ali provjera ekstrakta sladovine bila je manuelna i tačnost (kontinuitet) je zavisila od ljudskog faktora ili iskustva rukovaoca. Tačna količina sladovine je vrlo važna za kvalitetu i ukus piva. Stoga, na ovaj način praćenje gustine sladovine je zahtjeva iskustvo operatera da kvalitetno izgadira gustinu sladovine. Ručna metoda nije mogla pružiti kontinuiranu podudarnost potrebnih vrijednosti, a time ni zadovoljiti zahtjeve HACCP-a i ISO standarda za propisana odstupanja od max.plus 0,2% ekstrakta

Naše rješenje

Endress+Hauser je osigurao automatizacijsko rješenje za postizanje potrebne tačnosti, informacije u stvarnom vremenu i sljedivost u skladu s visokim industrijskim standardima. Koriolisov mjerač protoka Promass 83S je instaliran u cjevovod (transmiter instaliran na pogodno mjesto zbog vibracija na cijevima), omogućavajući pouzdano i tačno mjerenje gustine i protoka mase. SCADA zasnovana na mjerenju masenog mjerila zaustavlja vrenje na zadanoj vrijednosti a u skladu sa receptom.

Endress+Hauser je pružio sljedeće usluge kupcu:

Detalji aplikacije

Endress+Hauser koriolis mjerač protoka Promass 83S kontinuirano prati gustinu pivske sladovine od početka do kraja procesa ključanja, kada je definirana vrijednost ekstrakta postignuta. Instaliranjem Promass 83S u kotlu za sladovine, sladovina je u kruženju preko cijevovoda za doziranje hmelja. u tom periodu Promas 83S očitava gustinu i javlja PLC trenutnu vrijednost ekstrakta. Kada dostigne zadatu-potrebnu gustinu PLC daje komandu ventilu pare da zaustavi ukuhavanje pivske sladovine i time se proces kuhanja pivske sladovine završava.

Zahvaljujući aplikaciji instaliranoj u softver za ključanje Brewmaxx, zaposlenici imaju stalni uvid u vrijednost ekstrakta na monitorima sistema ključanja. Na ovom osnovu je napravljena dodatna promjena prema receptu u Brewmaxxu softveru, gdje je postupak kuhanja pivske sladovine sada automatski zaustavljen kada je postavljena gustina (dostignuta je vrijednost ekstrakta).

Rezultati

Izuzetno precizan i automatiziran proces kuhanja uz pomoć pouzdanog mjerila protoka spojenog na Brewmaxx SCADA-u

Glavni koraci

  1. Nacrt / Šematski plan Procjena zahtjeva kupca. Odabrani su instrumenti i dizajnirana skica rješenja.
  2. Konsultacije Provode se potrebne promjene uz konsultacije sa kupcem.
  3. Instalacija mjerila prtoka mase i gustine Instrumenti i uređaji su pripremljeni za puštanje u rad.
  4. Testiranje i puštanje u rad Uporedna mjerenja su izvršena (mjerilo masenog protoka i laboratorijsko mjerenje). Sve potrebne izmjene su provedene i pogon je stavljen u rad.

”S novim automatskim načinom rada, najviše smo profitirali u pravcu kontinuiteta i stabilnosti kuhanog ekstrakta slada, gdje su odstupanja vrijednosti zanemariva. Vrijeme vrenja pivske sladovine u kotao za sladovine je uvijek u istim vremenskim intervalima, što nam omogućava povećanje brzine prijelaza u sljedeću fazu ključanja i uštede u potrošnji pare. Ljudski faktor više nema utjecaja u određivanju konačnog ekstrakta sladovine, sada operateri samo nadgledaju rad procesa ključanja.“

Sead GREBOVIĆ Šef tehničkog odjela, Pivara Tuzla d.d.


Posljednje novosti