Napredni Data Manager: Memograph M RSG45

Napredni Data Manager Memograph M ne upravlja samo podacima, već je i fleksibilan i sistem visokih performansi za organizaciju procesnih vrijednosti. Sa svojim jednostavnim konceptom rukovanja, može se brzo i lako prilagoditi odgovarajućoj aplikaciji. Izmjerene procesne vrijednosti su jasno naznačene na ekranu i sigurno zabilježene. Pored toga, granične vrijednosti se prate i analiziraju. Izmjerene i izračunate vrijednosti se mogu jednostavno proslijediti nadređenim sistemima preko svih uobičajenih komunikacijskih protokola.

Ovo je Memograph M RSG45 ukratko:


Preuzmite brošuru proizvoda na slijedećem linku.


Posljednje novosti