Nešto novo od Endress+Hauser-a - Liquitrend QMW43

Vaš novi alat za učinkovitost procesa, sigurnosti i kvalitete proizvoda u F&B industriji

Povećajte produktivnost uz namjensko CIP upravljanje

Šta znači “CIP”i kako proces funkcionira?

Održavanje sanitarnog okruženja je visoki prioritet u industriji hrane i pića jer jamči proizvodnju visokokvalitetnih i higijenskih proizvoda za potrošača. Da bi se to postiglo i potpuno uklonili ostaci proizvoda iz rezervoara i cijevi, postrojenja se čiste hemijski, termički i mehanički između različitih serija. Vrijeme čišćenja je odlučujući faktor za optimalan učinak čišćenja.

Sile koje djeluju na kontaminaciju tokom čišćenja

Mnogi proizvodni procesi u prehrambenoj industriji odvijaju se u zatvorenim sistemima. Kada se otvore cijevi ili rezervoari, postoji opasnost od kontaminacije sistema zbog prodiranja bakterija. Iz tog razloga, clean in place (CIP) se koristi za automatizovano čišćenje u zatvorenim procesima.
Sredstva za čišćenje se pumpaju kroz cijev jedno za drugom, kao u primjeru ispod, ili se distribuiraju u rezervoaru pomoću mlaznica za prskanje ili mlaznih čistača. Mehaničko čišćenje se vrši pomoću sile smicanja, koju stvaraju brzine protoka od najmanje 1,5 m/s.

Tipična CIP sekvenca

Koji su izazovi CIP-a?

Automatsko čišćenje u zatvorenom procesu osigurava rad postrojenja u sanitarnim uslovima. Čistoća postrojenja ne može se pretpostaviti na osnovu empirijskih vrijednosti. Higijenski uslovi moraju biti provjerljivi. Mehanički faktori mogu zakomplikovati proces. Zavoji cijevi, na primjer, uzrokuju profile protoka koji utiču na čišćenje.
Ove i druge kritične tačke moraju se posebno provjeriti kako bi se osiguralo da je postignut željeni učinak čišćenja. Ovo je izazov u zatvorenim sistemima i još je teže jer se ostaci
razlikuju od proizvoda do proizvoda ovisno o svojstvima medija. Proizvođači često pokušavaju postići povećanu pouzdanost procesa dužim ciklusima čišćenja. Međutim, povećavaju troškove utroškom više sredstva za čišćenje i energije. Osim toga, teško je
utvrditi da li su ostaci proizvoda potpuno uklonjeni.

Kako se uz Endress+Hauser inovaciju provjerava i verificira proces čišćenja?

Pored uobičajenih parametara, kao što su provodljivost i zamućenost u CIP povratu, Liquitrend QMW43 nudi nove mogućnosti za optimizaciju vremena čišćenja. Uređaj se instalira na kritičnim tačkama u sistema, gdje provjerava status čišćenja i na taj način daje informacije o efikasnosti čišćenja. Liquitrend QMW43 mjeri debljinu naslaga na senzoru. Kontaminacija na površini senzora se kontinuirano nadgleda prije, za vrijeme i nakon procesa čišćenja. Zbog načina ugradnje “flush-mounted”, Površina senzora predstavlja okolne uslove u cijevi ili spremniku.

Tipičan CIP sistem

Kako Liquitrend QMW43 povećava efikasnost postrojenja?

Dodatno, procjenom izmjerene provodljivosti može se doći do zaključaka o vrsti nakupljanja, tj. da li ostatak dolazi od proizvoda ili sredstva za čišćenje. Na taj način Liquitrend QMW43 pomaže operateru u postrojenju u  utvrđivanju uzroka kontaminacije. Ako senzor više ne pokazuje nakupljanje ili provodljivost, čišćenje kritične tačke može se smatrati efikasnim. Ovo omogućava optimizaciju procesa čišćenja u skladu sa stvarnim uslovima u rezervoaru ili cevi, čime se ostvaruje ušteda vremena i troškova.

Moguće uštede na primjeru proizvodnje bezalkoholnih pića

Prije

CIP ciklus

1x Sedmično

Ukupno trajanje CIPa

2,5 sata

Proizvod

bezalkoholno piće (flaša od 0,75 litara)

Maloprodajna cijena

Cca. 1 KM po flaši

Poslije

Ušteda od oko 15 min. CIP vremena po ciklusu korišćenjem Liquitrend QMW43

Dodatni proizvodni kapacitet od oko 2.830 litara bezalkoholnog pića sedmično (veličina linije 2"), što je jednako godišnjem povećanju kapaciteta od 147.030 litara.

Dodatna proizvodnja 196.000 boca bezalkoholnih pića od 0,75 litara i time dodatni promet od 196.000 KM.

Za više informacija o Liquitrend QMW43 posjetite ovaj link

Ukoliko imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@ibej.ba


Posljednje novosti