Nova generacija: Proline 300/500

Za postizanje višeg nivoa sigurnosti, kvalitete proizvoda, i dostupnosti u procesnim sistemima. 40 godina Endress+Hauser nudi najopsežniji proizvodni portfolio za mjerenje protoka tekućina, plinova i pare.  Porodica Proline uređaja je značajno doprinijela ovom uspjehu i sada ponovo oduševljava korisnike jedinstvenim inovacijama kako bi se osigurala najviša procesna i kvaliteta proizvoda.  

Proline 300/500 omogućava univerzalno mjerenje protoka u svim aplikacijama u procesnoj industriji - od mjerenja količine i praćenje procesa pa sve do custody transfer (obračunske) aplikacija. Proline također daje uvid u proces, osiguravajući da operatori postrojenja dobiju veliki broj važnih dijagnostičkih i procesnih podataka. Korisnici imaju koristi od ovoga na mnogo različitih načina: kroz optimalno praćenje procesa, manje periode zastoja, a time i efikasnije kontrole procesa.

Multivarijabilni i izuzetno kvalitetni senzori

Proline 300/500 transmiter može se slobodno kombinovati sa bilo kojim od Promass i Promag senzora. Prema tome, nekoliko procesnih varijabli se mogu mjeriti istovremeno pomoću samo jednog uređaja - na primjer maseni protok, protok, gustoća, koncentracija, viskoznost i temperatura (Coriolis); ili protok, temperatura i provodljivost (elektromagnetski). Svaki uređaj se provjerava pomoću akreditiranog i sledljivog kalibracijskog uređaja (ISO / IEC 17025)., što je bez premca u svijetu!

Dodana vrijednost, zahvaljujući informacijama sa terena

Proline 300/500 opskrbljuje kupca s maksimalnim brojem procesnih informacija. Moguće je dobiti podatke o uređaju, dijagnostiku, usluga ili procesu preko kontrolne sobe, već je sada moguće i na licu mjesta, zahvaljujući integrisanom web serveru koji omogućava direktno povezivanje na laptop. Sveobuhvatno daljinsko očitovanje podataka je također moguće preko instalirane bežičnog WLAN-a - globalne inovacije koje će pojednostaviti budući servis i održavanje.

Heartbeat Tehnologija - uvijek puls procesa

Sljedeći highlight je Heartbeat tehnologija. Integrisana u sve Proline uređaje, ova funkcija provjere omogućava stalnu auto-dijagnozu, uz certificiranu i metrološki sledljivu verifikaciju tokom rada. Operater ne mora biti prisutan na terenu: Verifikacija se može pokrenuti u bilo kojem trenutku preko svih raspoloživih interfejsa. To čini mogućim, na primjer, da se produže intervali kalibracije specifične aplikacije, čime se štedi vrijeme i novac.

Pripremljeno za industriju 4.0

Proline 300/500 ima jedinstveni niz signalnih izlaza i protokola: HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP i PROFINET. Time se osigurava da se svi Endress+Hauser mjerači protoka mogu „bešavno“ integrisati u postojeće automatizacijske sisteme. Zahvaljujući transparentnom protoku dijagnostičkih i mjernih podataka - od senzora do procesnog kontrolnog sistema - neslućene mogućnosti sada postaju stvarnost, osiguravajući sigurnu i sveobuhvatnu kontrolu procesa.


Posljednje novosti