Od standardnih proizvoda do rješenja

Spremni za povezivanje sa (dole navedenim)  očekivanim mjernim opsezima

1

 • CUS52 (mutnoća, 0...2FNU)
 • CLS21D (vodljivost, 1mS/cm ...20 mS/cm)
 • CPS11D (pH, 4...10pH)
 • COS22D (kisik, 1...20mg/l)
 • CCS142D (slobodni hlor, 0,05...2mg/l)
 • Pritisak (0,5-4barg, 8...58psi)
 • Temperatura (5...40°C)
 • Stopa protoka (min. 0,5l/min, 0,26 US gpm)

Prednosti

 • Kompaktna, jednostavna konfiguracija
 • Viš pritisak za manje mjehurića zraka
 • U skladu sa NSF
 • Armatura se može postaviti na različite položaje

Posljednje novosti