Povrat kondenzata i njegov energetski značaj

Nažalost, praksa je pokazala da veliki broj ljudi “paru” kao energent ne doživljava dovoljno ozbiljno u financijskom smislu, ali i energetskom smislu. Time za posljedicu imamo “zapuštena” postrojenja sa minimalnim nužnim održavanjem, neiskorištenost punog energetskog potencijala i slično.  IBEJ u saradnji sa partnerima Spirax Sarco & Endress+Hauser će Vam u nastavku odgovorit na pitanja značaja pare odnosno kondenzata.  

Zašto je važno uopšte vraćati kondenzat ?

U današnjem savjesnom energetskom okruženju kondenzat je postao vrijedan resurs na koji se može koristiti i značajno poboljšati efikasnost parnih postrojenja. Povrat kondenzata sa izmjenjivača topline i druge opreme unutar parnog procesa ne samo da je ekonomski nego i tehnički opravdano. Naime, povrat kondenzata pozitivno utiče na efikasnost procesa, njegovu stabilnost, ali i duži životni vijek opreme.

Na slici je prikazan princip povrata “ukupnog” kondenzata uz pomoć mehaničke kondenz pumpe kao najefikasnijeg načina povrata kondenzata u napojni tank – kotao.

1

Princip rada jedne od pumpi iz IBEJ & Spirax Sarco portfolio objašnjen je u sljedećem videu:

Zašto je važno i kako efikasano odvajanje (povrat) kondenzata utiče na parni proces:

Povrat kondenzata zasigurno štedi Vaš novac, ali kako !?

Vraćanje najvećeg procenta kondenzata nazad u kotao nudi iznimno brz povrat investicije pomažući u smanjenju potrošnje energije i troškova održavanja. Čak i povrat malih količina, kao što je ispuštanje iz jedno kondenz lonca – odvajača kondenzata, s vremenom rezultira značajnom uštedom.

Da bi smo ukazali na njen značaj u nastavku smo dali jedan mali “Excel” proračun koji jasno pokazuje kolika je vrijednost kondenzata i kako njegova vrijednost utiče na povećanje efikasnosti parnog postrojenja.

Ulazni podaci su uzeti proizvoljno, a proračun napravljen prema prosječnim vrijednostima opreme.

1

Šta ovo u konačnici znači ?

Manji troškovi pripreme vode – kada kondenzat napusti kondenz lonac on u sebi još uvijek sadrži 25% energije koji se nalazi u pari prije kondenzovanja. Ukoliko ne vratimo tu energiju u kotao za posljedicu ima potrebu za dopunom hladne vode u kotao.

Manji troškovi za hemikalije – povratom kondenzata smanjuje se potreba za dopunu kotla hladnom vodom, a time i proporcionalno upotreba hemikalija za pripremu iste.

Manji trošak ispuštanja otpadne vode – zakonska regulative ima stroge mjere i visoke naknade za ispuštanje otpadnih voda. Povrat kondenzata u kotao u konačnici znači manji trošak za ispuštanje otpadnih voda.

Kvalitet napojne vode kotla – kako je kondenzat destilovana voda koja u sebi gotovo da nema čvrstih materija, to znači da se njegovim povratom u napojni tank značajno smanjuje potreba za odmuljivanjem i odsoljavanjem kotla, a što u konačnici znači manje “bačene” energije.

Vi imate slične probleme ?

Pozovite nas da zajedno uštedimo VAŠ novac !


Posljednje novosti