Proizvodnja "čiste" pare za ovlaživanje operacionih sala i sterilizaciju u UKC Banja Luka

Proizvodnja "čiste" pare za ovlaživanje operacionih sala i sterilizaciju u UKC Banja Luka

Zašto je para (tehnička ili čista) kao energent važna u bolnicama?

Prostorije zdravstvene zaštite u mnogom ovise od tople vode koja se koristi za ličnu higijenu zdravstvenih radnika i pacijenta, tople vode koja se koristi za grijanje omogućavajući komfor svima, ali i pare koja se koristi u svrhe kuhanja, peglanja ili čak čista para u svrhe sterilizacije i ovlaživanja.

Kako smo u nekoj od ranijih objava i objasnili čista para je para dobijena isparavanjem vode u generator čiste pare – Clean Steam Generator pri određenom pritisku i temperature uz pripremu napojne vode sistemom reverzne osmoze – Reverse Osmosis ili drugim sistemom koji daje iste kvalitet napojne vode, hemijski prilagođenje tako da se može koristiti u direktnom kontaktu sa proizvodom.

Izazov za Investitora

UKC Banja Luka se u prošloj godini susrela sa problemom implementacije sistema za proizvodnje, distribuciju i potrošnje pare u klima komorama za ovlaživanje operacionih sala, ali i opcijom za sterilizaciju gdje je osim projektovanja sistema nužno izvršiti nabavku opreme, instalaciju i puštanje u rad.

Naše rješenje

IBEJ je u kooperaciji sa Spirax Sarco izvršio reviziju postojećeg projekta, napravio neophodne izmjene u skladu sa najboljim inžinjerskim praksama što je podrazumjevalo da se osim funkcionalnosti naprave korekcije koje će sistem učiniti energetsko efikasnim tj. ekonomičnim. Nakon usklađivanja projekta, IBEJ je sa svojim partnerima isporučio opremu, vršio nadzor nad instalacijom opreme koju je vršila firma KGH Projektovanje, te zahvaljujući IBEJ specijalistima izvršio puštanje sistema u rad uz dokazivanje zahtjevanih parametara.

Sistem je podrazumjevao:

1 Slika 1. Pozicioniranje i montaža opreme za proizvodnju čiste pare. Isporučilac preme IBEJ d.o.o. Sarajevo, Izvođač radova KGH projektovanje Gradiška.

1 Slika 2. Pozicioniranje i montaža opreme za pripremu vode "Reverzna Osmoza". Isporučilac preme IBEJ d.o.o. Sarajevo, Izvođač radova KGH projektovanje Gradiška.

Benefiti:

Na sljedećem linku možete pogledati video vezan za proizvodnju čiste pare sa generatom čiste pare Spirax Sarco

Pogledajte principijelnu šemu proizvodnje, distribucije i potrošnje tople vode i čiste pare:

1

Kako Vam možemo pomoći ?

Zahvaljujući iskustvu i velikom “know how” IBEJ-a i partnera Spirax Sarco, shvatanju da u bolnicama nema prostora za bilo kakav zastoj, te da samim tim performanse sistema treba zadržati na najvećem mogućem nivou u mogućnosti smo biti Vaš provjeren partner.


Posljednje novosti