Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za tretman otpadnih industrijskih voda

Nakon potpisivanja Ugovora sa Pobjeda Rudet d.d Goražde o realizaciji projekta “Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za tretman otpadnih industrijskih voda” pristupilo se realizaciji istog.

Ibej d.o.o Sarajevo je izvršio pripremne radove u dogovoru sa Investitorom i Nadzornim organom PPG d.o.o Sarajevo. Predmet Ugovora je bila kompletna elektro faza koja obuhvata sljedeće aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova, automatizacija kompletnog procesa, izrada projekta izvedenog stanja za sve faze Postrojenja (arhitektnonska, građivnska, mašinska, hidrotehnička i elektro faza) te u konačnici puštanje u rad i uz pomoć tehnologa podešavanje kompletnog procesa prečišćavanja otpadnih industrijskih voda. U ovom postrojenju se vrši prečišćavanje 5 linija otpadnih voda iz industrijske zone Goražda i to: Linija cijanidnih voda; linija hromnih voda, linija barijum hromatnih, linija kiselih voda te linija baznih voda. Uposlenici IBEJ d.o.o su vlastitim stručno tehničkim resursima, svojim znanjem, iskustvom izvršili kompletan elektroenergetski razvod koji podrazumjeva napajanje sve hidromašinske I elektro opreme, izradu I montažu tri elektro ormara za upravljanje i izradu aplikativnog software za automatizaciju svih procesa u postrojenju.

Obzirom da je IBEJ autorizovani predstavnik i servis firme Endress+Hauser za Bosnu i Hercegovinu predmet projekta je i bila kompletna mjerna instrumentacija neophodna za jedno postrojenje koje vrši obradu otpadnih voda. Pa tako je izvršena ugradnja mjerne opreme i to:

  1. Za analize tečnosti: 6 sondi za mjerenje pH vrijednosti, 5 sondi za mjerenje ORP te jedna sonda za pH vrijednost;
  2. Za mjerenje nivoa u sabirnicima, reaktorima i dozirnim posudama 19 komada radara I ultrazvučnih mjerača nivoa;
  3. Za mjerenje protoka na izlazu u recipijent elektromagnetni mjerač Promag

Preduslov za automatizaciju kompletnog procesa je bila ugradnja mjerne opreme Endress+Hauser.
Na zahtjev investitora, uposlenici IBEJ su također izvršili i nabavku 9 novih muljnih pumpi te izvršili
ugradnju i puštanje u rad.
Nakon ovako zahtjevne realizacije projekta otpočelo se sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, gdje je Investitor uz prisustvo uposlenika IBEJ-a otpočeo testiranje opreme i uspostavljanje kompletnog tehnološkog procesa prečišćavanja otpadnih industrijskih voda. Pobjeda Rudet je u svojoj vlastitoj laboratoriji stručno i sa puno znanja i iskustva uspješno uspostavila kompletan proces prečišćavanja što podrazumjeva da se čista voda bez ikakvih nedozvoljenih materija ispušta u recipijent.


Posljednje novosti