Sa najnovijim E+H IIoT rješenjima, poboljšajte vaše poslovne procese

IBEJ, kao autorizovani distributer E+H opreme, proširuje ponudu sa najnovijim IIoT rješenjima - sa kojima želimo da u što većoj mjeri olakšamo vaše poslovne procese. 

Želimo vas informisati da smo u prethodnom periodu osposobili tim stručnjaka na ovom polju, a koji vam je na raspolaganju kako bi pružili adekvatnu podršku.

Naša je preporuka da što prije uhvatite korak sa ovim rješenjima jer prisustvujemo vremenu u kojem će industrija mjerne instrumentacije u sve većoj mjeri omogućavati dodatne funkcionalnosti kao i pristup informacijama u ovom obliku.

U nastavku teksta, namjera nam je da vas bliže upoznamo sa suštinom E+H IIoT rješenja.

Aplikacije S ciljem što veće iskorištenosti mogućnosti koje E+H uređaji (ali i uređaji od drugih proizvođača) pružaju u situacijama koje zahtijevaju brzu konfiguraciju mjerne opreme, upravljanje raspoloživom opremom,  kao i pristup informacijama - na raspolaganju su vam alati koji će vam sve to i omogućiti.

Ovo je razlog zašto sve u većoj mjeri implementiramo koncept IIoT rješenja na modelu „Software kao servis“.

Trenutno su vam dostupne aplikacije IIoT Analytics i IIoT Health.

U toku 2019. godine će vam biti na raspolaganju još aplikacija, a čija upotreba će na minimum svesti neproduktivnost postrojenja usljed potrebe servisiranja mjernih instrumenata.

MobilnostIz razloga što morate biti efikasni kao i imati pristup podacima i informacijama u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, razvili smo Field Xpert SMT70 koji u kombinaciji sa Fieldgate SFG600 je dio odgovora za sve vaše potrebe sa ovim ciljem.

Kolaboracija Naravno da ćete u vašim postrojenjima uvijek imati uređaje od više različitih proizvođača. Imajući to na umu, naša IIoT rješenja vam omogućavaju pristup svim raspoloživim podacima o uređajima (naravno, uključujući i E+H uređaje), a svi dostupni podaci sa uređaja su ključ kreiranja što kvalitetnijeg uvida u opremu sa kojom raspolažete u vašem radnom okruženju.

Pristup podacima koja vam naša IIoT rješenaja omogućavaju su relevantna i korisna za poboljšanje vaših poslovnih procesa.

Interakcija Analize pokazuju da 97% instalirane opreme na tržištu ne omogućava nikakav vid konekcije pa samim tim ne može ni pružiti pristup neophodnim podatacima za E+H IIoT servise.

Kombinirajući mogućnosti koja pružaju inovativna rješenja sa portofolija Field Network Engineering (FNE) možete „otključati“ jedno potpuno novo polje. Neka od takvih rješenja su: SWA20 (Bluetooth), SWG70 (WirelessHart), SWA70 (WirelessHART)...

Kompletna rješenja – U stanju smo vam pomoći i u situacijama kad imate problema sa ispunjavanjem zakonskih regulativa koje se odnose na sigurnost i spriječavanje prijevara. Kako bismo vam otklonili ove glavobolje, na tržište smo plasirali vrlo učinkovita rješenja na polju „custody transfer“ i „inventory management“ (sistem za prevenciju od preljevanja). Nadopunjujući ova rješenja sa IIoT servisima (kao što su: pristup podacima za kontinuirani nadzor opreme i sa sigurnosnog aspekta zadovoljavaće rješenje za usluge održavanja opreme na daljinu) uštedit ćete vrijeme i novac. Svakako da će mala i srednja preduzeća sa konstantnim finansijksim izazovima koja ih prate, od ovakvih IIoT rješenja najviše profitirati - tu se prije svega misli na „Water Quality Smart System“. Ovakvi sistemi su respektabilna alternativa za standardne automatizacijske sisteme dostupne na tržištu, a koja po pitanju fleksibilnosti i to u smislu skaliranja i performansi zahtjevaju dodatna prilagođavanja - a pored toga su još i previše skupa.

1

2

3

4

Za sva pitanja ili konkretne zahtjeve u vezi sa IIoT rješenjima, na raspolaganju vam stoji Denis Džidić – Projektni/prodajni inžinjer.

Kontakt informacije su:

e-mail: denis@ibej.ba

tel: +387 33  764 975

mob: +387 66 699 156


Posljednje novosti