Termokompresor za uštedu energije

Saznajte sve o SpiraxSarco termokompresorima i aplikacijama u različitim industrijama. Kada god vidimo da se „puši“ para u nekom pogonu sa sigurnošću možemo reći da se tu gubi novac. U nastavku govorimo o otparku i gubljenju energije ali i termokompresoru kao rješenju za navedeni problem. Krenimo od toga…  Kako radi parni mlazni termokompresor

Kada god vidimo da se „puši“ para u nekom pogonu sa sigurnošću možemo reći da se tu gubi novac. U nastavku govorimo o otparku i gubljenju energije ali i termokompresoru kao rješenju za navedeni problem. Krenimo od toga…

Kako radi parni mlazni termokompresor

Termokompresor s parnim mlazom SJT vrsta je ejektora (izbacivača) koji koristi visokotlačnu (VT) paru za uvlačenje vodene pare niskog pritiska (NT) i ispušta se pod pritiskom (Pd) koji leži negdje između pritiska VT i NT.
Pokretna para visokog pritiska ulazi u termokompresor s parnim mlazom SJT i prolazi kroz mlaznicu gdje se energija pare podvisokim pritiskom pretvara u kinetičku energiju. Napuštanjem mlaznice velikom brzinom, para ulazi u usisnu komoru gdje dolazi u kontakt sa usisnom strujom pare.Tada dolazi do izmjene impulsa između pokretačkih i usisnih strujanja, što rezultira ubrzanjem usisnih para, što dovodi do njihovog naknadnog slijeđenja. Ujednačena smjesa rezultira u najužem dijelu difuzora (koji se naziva grlo) i konačno dolazi do rekonverzija energije brzina u energiju pritiska u divergentnom dijelu difuzora.

Kako radi parni mlazni termokompresor:

Kao i svakiparni mlazni termokompresor, on ima 3 strane (2 ulazne i 1 izlazna):
a) Pokretačka (motive) ulazna parna strana vase tehnološke pare iz vašeg postojećeg parnog sistema (para visokog pritiska);
b) Usisna (suction) ulazna strana otpadne pare (otparka) iz vašeg sistema kondenzata (para niskog pritiska);
c) Ispusna strana (discharge) mješanje para visokog i niskog pritiska, kako bi na izlazu dobili novu paru (para srednjeg pritiska).

1. Pokretačka (motive) parna ulazna strana - para viskog tlaka:
• Mtr - Maseni protok pare ulazne strane
• Ptr - Radni pritisak pare ulazne strane
• Ttr – Radna temepratura pare ulazne strane

2. Usisna (suction) ulazna strana otpadne pare - para niskog pritiska:
•Ms – Maseni protok otpadne usisne pare
•Ps – Radni pritisak otpadne usisne pare
•Ts- Radna temepratura otpadne usisne pare

3. Ispusna strana (discharge) - para srednjeg pritiska:
•Md – Maseni protok ispusne pare
•Pd-  Radni pritisak ispusne pare
•Td – Radna temperature ispusne pare

2 vrste parnih mlaznih termokompresora

1. Rigidni termokompresor (kruti – standardni tip bez regulacije)

2. Regulacijski termokompresor (sa mogućnošču vanjske regulacije uz pomoć regulacionog elementa  –npr. Regulacijskog ventila)

Prednosti termokompresora nad elektromehaničkim alternativama

- Jednostavna konstrukcija; Paromlazni termokompresori mogu se izrađivati od bilo kojih obradivih materijala radi povećane otpornosti na habanje.
- Kompaktan dizajn i relativno lagan
- Niski kapitalni troškovi i operativni troškovi.
- Nema pokretnih ili rotirajućih dijelova uz minimalno održavanje, pa se stoga uređaji  mogu instalirati na udaljenim ili nepristupačnim mjestima.
- Nije potrebno specijalističko iskustvo održavanja.
- Para koja ispušta je bez ulja – nema zagađenja zbog podmazivanja.
- Pogodno za opasna područja, nisu potrebni motori u eksplozionoj (EX) izvedbi.
- Recirkulacija bez gubitka topline ili energije kroz redukcijske ventile.

Softver za dimenzioniranje SpiraxSarco možemo koristiti za izradu odgovarajućeg uređaja (dostupno na www.spiraxsarco.com s lozinkom).
Softver će izračunati potrebni protok pogonske (Motive HP) i veličine procesnog priključka jedinice.
Korisnik će vidjeti zaslon sažetka, u kojem se trenutku može odabrati željena ocjena prirubnice, a zatim se može pritisnuti tipka 'Spremi i e-pošta' - tada će se poslati tablica s podacima i crtež, na odabranu adresu e-pošte.
Softver će automatski odrediti je li jedinica zvučna ili podzvučna te je li dizajniran u skladu s tim.

Ukoliko imate konkretnu aplikaciju i želite podršku, mišljenje i(li) konsalting IBEJ odnosno SXS inženjera molimo vas da nas kontaktirate na info@ibej.ba


Posljednje novosti