Upravljanje dinamičkim pritiskom

Održavanje optimalnog pritiska na svim tačkama mreže je naš posao  

Upravljanje dinamičkim pritiskom 

1

Ispravno upravljanje distribucijskom mrežom vode osjetljiv je postupak za bilo kojeg vodnog operatera. Održavanje optimalnog pritiska na svim tačkama mreže, isporučivanje zadovoljavajućeg kvaliteta usluge za korisnike vode, očuvanje dotrajalih cijevi i očuvanja cijevi usljed visokih pritisaka, izazovi su koji su pred nama.

LS Data Logeri nude efikasna rješenja za rješavanje svih ovih izazova.

Pametna kontrola senzora pritiska

LS uređaji posjeduju 1 ili 2 AI (analogna inputa) za kontinuirano mjerenje pritiska u vodovodnoj cijevi.

Njihovi analogni ulazi su kompatibilni sa svim komercijalno dostupnim senzorima 4-20mA. Data Loger napaja i kontroliše (upravlja) senzor na unaprijed određenoj frekvenciji ili, u slučaju prekoračenja praga uzbune, povećanjem ove frekvencije radi preciznije analize pritiska.

Konkretno, LS-V je u stanju osigurati pametnu modulaciju pritiska upravljanjem dvostepenim regulacijskim ventilom u skladu sa zahtjevom. Spuštanjem pritiska tokom razdoblja male potražnje vode, Data Logger djeluje odmah na difuzni protok curenja. Gubitak vode automatski se smanjuje zahvaljujući djelovanju Data Logger-a.

1

Dinamičko upravljanje pritiskom za brojne zadatke

Ovo napredno upravljanje pritiskom omogućava SOFREL LS Logeru da izvrši mnoge zadatke:

Saznajte više o našem portfoliju za upravljanje dinamičkim pritiskom kontaktirajući nas na info@ibej.ba ili  033 76 49 76

SOFREL LS-V

Monitoring pritiska i kontrola rada ventila

1

SOFREL LS-P

Baterijsko napajanje, kontrola i nadzor 1 ili 2 senzora pritiska

1

SOFREL WEB LS

Cloud hosting i obrada podataka iz SOFREL LX data logera

1


Posljednje novosti