Upravljanje pumpanjem svježe vode

Za prikupljanje i pumpanje bistre površinske ili podzemne vode potrebna su znatna ulaganja u pumpne stanice. Međutim, potrošnja energije koja je potrebna da bi se napajala snaga crpnim blokovima mnogo je veća ako uzmemo u obzir prosječni životni ciklus pumpnog sistema. Tokom desetogodišnjeg razdoblja, troškovi energije predstavljaju gotovo 85% ukupnih troškova. Telemetrija ima za cilj smanjiti taj trošak optimiziranjem pumpanja i tako što se pumpanje odvija izvan peak-ova električne energije.

Pored optimizacije pumpanja, automatizacija može smanjiti troškove rada, posebno za preventivno održavanje pumpi regulisanjem startanja, zaustavljanja i permutacija pumpi te bilježenjem broja pokretanja i radnog vremena svake pumpe.
Kada je riječ o pumpnim stanicama i bušenju, telemetrija vam omogućava da riješite druga pitanja poput sigurnosti mjesta (kontrola pristupa) i praćenja kvalitete crpne vode putem senzora.

1

Naša rješenja za upravljanje i optimizaciju rada pumpnih stanica

1

Pozovite naše inžinjere da saznate više o SOFREL S500

Modularna telemetrija i SCADA jedinice za daljinsku kontrolu i upravljanje


Posljednje novosti