Valmet Distributors Conference 2023

IBEJ je osvojio nagradu za najboljeg novog Valmet partnera za 2023 godinu u Evropi!

Predstavnici firme IBEJ su učestovali na konferenciji Valmet distributera za evropsko tržište, koja je održana u Budimpešti, od 13. do 15 novembra.

Fokus prezentacija tokom dva radna dana je bio na razvijanju i implementaciji novih rješenja, te novim pravcima razvoja industrije, prije svega sa aspekta primjene obnovljivih izvora energije, carbon-capture aplikacija, recikliranja plastike metodom TACOIL (Thermal Anaerobic Conversion), te novim rješenjima u mining industriji.

Wolfgang Müller, šef Valmet divizije za razvoj i primjenu obnovljive energije i rješenja za industrijske gasove za evropsko tržište, govorio je mogućim primjenama Valmet rješenja za ove aplikacije, te nadolazećim regulativama koje će dodatno motivisati predstavnike teške industrije da idu u pravcu implementacije tehnologija carbon-capture i power-to-x. Valmet parneri su prezenovali dva case study-a već realizovanih projekata iz ove oblasti.

Valmet specijalsta za usluge održavanja i planiranja remontnih aktivnosti, Brian Rushworth, govorio je o načinima pružanja after-sales podrške kupcima na osnovu evidentiranja i monitoringa instalirane baze ventila i pumpi, što je također ispraćeno sa nekoliko case study-a koje su prezentovali Valmet partneri iz Turske i Azerbejdžana.

Simon Sims, šef Valmet divizije za mininig i metal industriju za evropsko tržište, prezentovao je nove mogućnosti za podršku kupcima iz ovih industrija, uz fokus na aplikacije održivog rudarstva.

Piotr Kulisz, šef Valmet divizije za rafinerije i hemijsku industriju za evropsko tržište, održao je niz prezentacija na temu novih tehnologija za reciklažu plastike, razvoja novih goriva za avio-transport te očekivanih pravaca u kojima će se u narednim godinama razvijati O&G industrija.

Pored svih navedenih aktivosti, cilj konferencije je bio na međusobnom upoznavanju partnera, razmjeni iskustava i uspostavljanju novih saradnji. Završnica konferencije bila je predviđena za dodju nagrada distributerima za najbolje ostvarene rezultate nu 2023. godini, najbolje realizovane projekte, te najboljeg novog dobavljača. Sa ponosom možemo reći da je firma IBEJ dobila nagradu za najboljeg novog partnera.

Ova nagrada će nam biti dodatni motiv da nastavimo u istom tempu sa pružanjem podrške našim kupcima, prisustvom na terenu i razvojem kompetencija za Valmet portfolio.

Za više informacija o Valmet proizvodima i rješenjima za kontrolu protoka posjetite web-stranicu: Valve products | Valmet, za sva pitanja i upite IBEJ kontakt osoba je Vedad Kadrić.


Posljednje novosti