Novosti

IBEJ Ispitna laboratorija ISO17025

IBEJ Ispitna laboratorija ISO17025

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je firma IBEJ d.o.o. akreditovana od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, kao ispitna laboratorija za ispitivanje protoka, a prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu ospobljenosti za izvođenje aktivnosti...

pročitaj više...