Novosti

Upravljanje pumpanjem svježe vode

Upravljanje pumpanjem svježe vode

Za prikupljanje i pumpanje bistre površinske ili podzemne vode potrebna su znatna ulaganja u pumpne stanice. Međutim, potrošnja energije koja je potrebna da bi se napajala snaga crpnim blokovima mnogo je veća ako uzmemo u obzir prosječni životni ciklus pumpnog siste...

pročitaj više...